Jeg ser deg – fra menneske til mester

Posted on Posted in Dokumentar
Forfatter: Gro-helen Tørum
ISBN: 9788284340012
Utgitt: 2021
Pris: kr 379.-

Hvorfor er spørsmålet «Ser du meg?» viktig i møte med andre? Og hvordan kan du, som et enkeltindivid, hjelpe andre ved å kjenne deg selv bedre? Gjennom oppveksten søker vi aksept og anerkjennelse for å føle oss trygge på at vi har en plass i flokken. Etter hvert som vi blir voksne, og fullt ut i stand til å klare oss selv, skulle en kanskje tro at spørsmålet stilnet hen, men det gjør ikke det, behovet for å bli bekreftet av andre, synes å være like stort. I boken Jeg ser deg avdekker en av Norges mest kjente og populære klarsynte kvinner hvilke grunnleggende drivkrefter som gjør at vi stadig er på gyngende grunn i vårt møte med omgivelsene og andre mennesker. «’Ser du meg?’ ligger som et grunnleggende spørsmål i vårt møte med andre mennesker, det er det vi ønsker å få besvart for å avsløre om vi er på trygg grunn eller ikke.» Gro-Helen Tørum